01 Feb

Slovarji

Redno uporabljam štiri spletne slovarje:

Dve ključni stvari sta mi osebno moteči. Prva je, da moram uporabljati štiri orodja, druga pa, da moram odpreti spletno stran v brskalniku, prekopirati / vstaviti niz, ki ga želim poiskati, čakati na rezultate, prebrati definicije in kopirati v tekstovni urejevalnik.

No, težko bi vse opravil z eno operacijo, nekaj jih pa vseeno lahko prihranim, npr: odpiranje brskalnika in iskanje slovarja, lepljenje iskalnega niza …

Zato sem pripravil dva Github Gista, za poizvedovanjepo DIS-u in po Termania slovarju:

Zdaj še moram poskrbeti vsaj za The Free Dictionary (žal nimajo API-ja, pogoji uporabe so tudi malce neprijetni – pozor, ti so tudi drugje), nato vse združiti v eno komando in na koncu še mogoče integrirati v svoj urejevalnik – Emacs =)

$ dis slovar
slovar:
 * thesaurus -> slovar sopomenk
 * data catalog, data dictionary -> podatkovni katalog, podatkovni slovar
 * glossary -> besednjak, slovar
 * data dictionary, data catalog -> podatkovni slovar, podatkovni katalog, slovar podatkov
$ termania slovar
slovar: 
* [sl] slovár
 1. knjiga, v kateri so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene 
 2. besedni zaklad
* [sl] slovar
 en dictionary vocabulary wordage lexis glossary 
 de Wörterbuch Vokabular Vokabeln Wortschatz Vokabel 
 sq fjalor 
 fr glossaire
* [sl] slovár-ja m s -em (á) prevajati s ~em; pravopisni, razlagalni ~; slikovni ~; slovensko-nemški ~; ~ tujk; poud. obogatiti svoj ~ s pregovori |besedni zaklad, besedje|; ... več...
* [sl] slovar1. seznam navadno po abecedi razvrščenih in pojasnjenih besed 2. seznam besed, šifer, npr. osnovni indeks, frazni indeks ... več...
* [sl] slovar
 1. besednjak; besedišče, besedni zaklad, besednjak; leksikon
* [sl] slovár
 1. knjiga, v kateri so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene
* [sl] slovar
 pt dicionário
* [sl] slovár
 de das Wörterbuch
* [sl] slovárlexicon dictionary
* [sl] slovár
 sl dizionario, vocabolario ... več...

[ več ]